Инвестиция в сигурно бъдеще!

1. Очаква се инфлация в основните международни валути. Това може да предизвика шок и временен бум в търсенето на имоти и съответно рязко да повиши цените в краткосрочен план.
2. Пенсионната система не гарантира социална стабилност след пенсиониране.
3. Инвестициите в ценни книжа на капиталовия пазар са несигурен актив.
4. Инвестициите в бизнес или каквато и да е дейност може да се окажат чиста загуба.
5. Инвестициите в злато или скъпоценни камъни е безсмислена поради липсата на доходност. Също така и липса на стойност при тежка криза. Съхранението е рисково.
6. Активи в кеш са рискови. С всеки изминал ден се затяга все повече режима за доказване на доходите. Инфлацията обезценява този актив все по-непредсказуемо.
7. Стойността на активите в земя и парцели е силно зависима от настроението на инвеститорите. Липсва доходност.

Извод : Най-сигурната инвестиция е в качествен жилищен или промишлен имот с наемател. Също така в имот, който може успешно да бъде отдаден под наем след изграждане.
В случай на продажба имотът ще върне инвестираните средства със същата покупателна способност, която са имали при покупката.
Имот с наемател осигурява всички близки около инвеститора, тъй като дохода от наем не зависи от неговата кондиция или възможност да бъде успешно активен на пазара на труда или в бизнеса.

Това е инвестиция за отговорни хора!

„ София Грийн Парк ” е компания, специализирана в проектиране и изграждане на имоти предназначени за отдаване под наем в София. Разполагаме с богат опит в този бизнес и можем да предложим качествен актив с добра доходност в дългосрочен план.

С пожелание за здраве и успехи!
Валентин Добрев
управляващ собственик на „София Грийн Парк” ЕООД
25.4.2020

София Грийн Парк 1

София Грийн Парк 2